Türkçe

HER BİR İMZA, BİR SESTİR! SESİMİZİ YÜKSELTELİM!

METROPOLİT YUHANNA’ya ÖZGÜRLÜK!

Saygı Değer;
Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Sayın Joe Biden,

Amerika Birleşik Devletleri Sekreteri Sayın John F. Kerry,

Birleşmiş milletler Genel Sekreteri Sayın Ban Ki-Moon,

FYROM-eski Yugoslavya Cumhuriyeti olan Makedonya Cumhurbaşkanı Sayın Dr. Gjorge İvanov,

FYROM Başbakanı Sayın Nikola Gruevski,

Birleşmiş Milletler FYROM Daimi Temsilcisi Sayın Pajo Avirovik,

FYROM Adalate Bakanı Sayın Adnan Jashari,

FYROM-eski Yugoslavya Cumhuriyeti olan Makedonya hükümetinin resmi web sitesinde (http://vlada.mk/node/299?language=en-gb) okuduklarımızdan biliyoruz ki, FYROM Başbakanı sayın Nikola Gruevski, Tanrı’ya güçlü bir imanla bağlı, insanlara ideal bir şekilde rehberlik eden, halkın ve devletin refahı için çalışan iyi bir yöneticidir.

Gruevski

Birleşmiş Milletler FYROM kalıcı komisyonun web sayfasındaki, 24/08/2012 tarihli “Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon’dan Teşekkür Mektupları” başlıklı makaledede (http://www.missions.gov.mk/un-newyork/media-center/press-releases/letters-of-appreciation-from-the-united-nations-se/ ), Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Ban Ki-moon’un ülkeyi ziyareti ve üst düzey yöneticilerle yaptığı görüşmeler sonrası edindiği olumlu izlenimler edindiğini okuduk.

BanKimoon-FYROM

Acaba Saygı değer Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, FYROM Devletinin totaliter bir politik yapı altında yönetildiğini ve bu totaliter yapının, terör ve acımasız sindirme kampanyaları ile Kiliseyi baskı altında kontrol etmeye çalıştığını biliyor mudur?

Acaba Kiliselerin birleşmesi için mücadele veren ve antik Ohrid Başpiskoposluğunun Başpiskoposu olarak kabul gören, Saygıdeğer Ohrid Başpiskoposu ve Skopje Metropoliti IV. Yuhanna (Vraniškovski)’nın yedi kez hapsedildiğini veya gerçekte olmayan, hayali suç faliyetleri yüzünden göz altında tutulduğunu biliyor mudur?

handcuffs

Acaba Başpiskopos Yuhanna’nın, FYROM Kilisesi ve Sırbistan Patrikliği arasında 2000 yılında imzalanan, Kilise Birliği Oluşturulması Anlaşması’nın sahte delegelerle, Makedonya devlet düzeni adı altında iptal edilmesine karşı, Sırbistan Patrikhanesi ve dünya çapında Evrensel Ortodoks Kilisesinin liturjik ve kanonik birliğini savunmasının, işkencelere maruz kalmasının arkasındaki gerçek nedeni oluşturduğunu biliyor mudur?

Acaba Başpiskopos Yuhanna’nın ve Ortodoks Ohrid Metropolitliği hizmetlilerinin sayısız kez fiziksel saldırılara uğradıklarını, kullandıkları veya kendi inşaa ettikleri kiliselerin tahrip edildiğini ve bütün bunları 2006 Freedom House raporunda Makedonya’nın da onayladığını biliyor mudur?

Destroyed_temple_Monastery_Chrysostomos

Acaba Başpiskopos Yuhanna’nın cezaevinde insanlık dışı koşullarda kaldığını, günde sadece bir saat yürümesine izin verildiğini ve geri kalan yirmiüç saati bir hücrede geçirdiğini, annesi ve kızkardeşi ile görüşmesinin yasaklandığını, kitap okumasının, ziyaretçilerden gelen notların, komünyon almasının ve günah itirafında bulunmasının engellendiğini, diyabet hastası olmasına ve omurgasında ciddi problemler bulunmasına rağmen bu koşullar altında tutulduğunu biliyor mudur?

Acaba Uluslar Arası Af Örgütü’nün Metropolit Yuhanna’nın inancı yüzünden tutuklandığını bildirdiğini biliyor mudur?
Tanrı’ya güçlü bir imanla bağlı, insanlara ideal bir şekilde rehberlik eden, halkın ve devletin refahı için çalışan iyi bir yöneticinin bulunduğu bir ülkede, Metropolit Yuhanna’nın zalimce, sürekli zulüm görmesi ve polisin sagırganları hiç bir zaman tespit edememesi ve yöneticilerin zalimler adına hareket etmeleri garip değil midir? Saygıdeğer Gruevsk hükümeti vatandaşlarına karşı ağır suçlar işlemiyor mu, madem sadık bir Hıristiyan değildi, o zaman bunu açıkça ilan etmesi gerekmez mi?

Biz, aşağıda imzası bulunanlar, bu suça karşı sessiz kalmak istemiyoruz ve Ohrid Metropoliti Yuhanna’nın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.

06-12-FYROMs-Embassy-Washington

Saygıdeğer Metropolit Yuhanna ve onunla birlikte olan imanlılar rahat bırakılmalıdırlar. Ortodoks Ohrid Başpiskoposluğu dini bir topluluk olarak tanınmalı ve el konulan mülkleri şartsız ve şantajsız geri verilmedir. Metropolitin serbest bırakılmasının şartının, Makedonya hükümetinin kalıcı iznine değil tam özgürlüğe dayanması gerekir. Bu tür pazarlıklar ve şantajlar, Makedonya devletininde içinde bulunduğunu iddia ettiği özgür dünyada kabul edilemez. Madem kelimeler bu kadar ucuz ve insanları olmayan şeylerle suçluyorlar, o halde iddialarının kanıtlarını göstersinler yada Başpiskopos Yuhanna’ya devlet düzeni adı altında uyguladıkları zulmü ve bütün bu haksızlığı durdursunlar – HEMEN ŞİMDİ!

Tüm saygıdeğer yöneticilere arz ediyoruz, mümkün olan tüm yolları kullanarak işlenen bu insanlık suçunu yeni yıl gelmeden önce tamamen durdursunlar. Dini zulüm tarihe gömülsün.
Artık yeter! Zaman kaybetmeksizin herkese eşit adalet uygulansın!

https://secure.avaaz.org/el/petition/Joe_Biden_John_Kerry_Ban_Kimoon_Nikola_Gruevski_Gjorge_Ivanov_Free_Archbishop_Jovan

sample-1-turkish

Sign-2.-turkish

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s