Shqiptar

për:

Nënkryetarin të Shteteve të Bashkuara (Joe Biden)I nderuar John F. Kerry, Sekretari i Shtetit USAShkëlqesi e tyre

Ban Ki-moon, Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së

Nikola Gruevski, kryeministri i IRJM

Dr Gjorge Ivanov, President i IRJM

Pajo Avirovik, Përfaqësuesi i Përhershëm i IRJM-në Kombet e Bashkuara

I nderuar Adnan Jashari, ministri i Drejtësisë së IRJM

Të shkëlqyer,

Në faqen zyrtare të qeverisë së IRJM (http://vlada.mk/node/299?language=en-gb) ne lexojmë se ministri FYROM kryeministrit Nikola Gruevski ‘ka një besim të fortë në Zot dhe udhëhiqet nga ideali i vazhdueshëm dhe të punës e perkushtuar për mirëqenien dhe prosperitetin e vendit të tij”.

Gruevski

Në një artikull në faqen e internetit të misionit të përhershëm IRJM në OKB, të titulluar ‘Letrat e Mirënjohje nga Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon’ dhe datë 24/08/2012,(http://www.missions.gov.mk/un-newyork/media-center/press-releases/letters-of-appreciation-from-the-united-nations-se/ ) Ne lexojmë se Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara “thekson përshtypjet e tij pozitive të vizitës dhe bisedave me zyrtarë të lartë të vendit.”

BanKimoon-FYROM

I shkëlqyer Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara di për politikën e gjatë drejtimit totalitar të shtetit FYROM, që përpiqet të kontrolloj Kishën me fushatat brutale të frikësimit dhe terrorit.

A ai e di se në dymbëdhjetë vitet e fundit Fortlumturia e Tij Kryepeshkopi i Ohrit dhe Mitropolitit të Shkupit Jovan VI (Vranishkovski), i cili është i pan-Orthodoxly njohur dhe e njohur si prelat kanonike e lashtë Kryepeshkopatës së Ohrit, ishte shtatë herë ose të burgosur ose në paraburgim , për «veprimtari kriminale» fiktive?

handcuffs

A ai e di se arsyeja prapa këtij torturës shtetëror është se Kryepeshkopi Jovan nuk ka ndjekur “Marrëveshjen për Krijimin e Kishës Unitetit”(e urdhëruar nga shteti IRJM), që u nënshkrua më 2000 nga delegatët e të ashtuquajturit «Kisha maqedonase» dhe e Patriarkanës serbe, por në vend hyri në unitet liturgjike dhe kanonike me Patriarkanës serbe dhe në këtë mënyrë me Orthodhoksisë universale në mbarë botën?

Patriarch_Bartholomew_Archbishop_Jovan_Liturgy

A ai e di se Kryepeshkopi Jovan dhe anëtarët e tjerë të Kryepeshkopatës Ortodokse të Ohrit u sulmuan fizikisht në një numër rastesh dhe kishave që jan ndërtuar apo të përdorura janë shkatërruar, sipas raportit i Freedom House mbi Maqedoni 2006 konfirmon?

Destroyed_temple_Monastery_Chrysostomos

A ai di kushtet çnjerëzore e burgimit të Kryepeshkopit Jovan- mbyllur në një qeli për njëzet e tre orë në ditë, me vetëm një orë për të ecur, me vizita të ndaluara edhe nga nëna dhe motra e tij , si edhe leximi i librave etj, mohoi vizita lë, si dhe të drejtën e tij për të marrë Kungimin e Shenjtë, madje edhe të drejtën e tij për konfesion fetar – pavarësisht nga fakti se ai ka diabetin dhe problemet serioze te shtylla kurizore të tij?

A ai e di se Amnisti Ndërkombetar gjeti Kryepeshkopi Jovan është një Prisoner i ndërgjegjes?

Ose ndjekja mizore dhe konstante të Kryepeshkopit Jovanit, që policia nuk mund të identifikojë sulmuesit kundër tij, tregon ‘një besim të fortë në Zot’ dhe udhëzime ‘nga ideali i punës së vazhdueshme dhe me të vërtetë të përkushtuar për mirëqenien dhe prosperitetin e vendit të tyre “në emër i përndjekësit e tij? Çfarë gjëra më keq do bej Qeveria Grueski kundër qytetarëve të saj, në qoftë se ai nuk ishte ai besnik krishterë, që deklaron për veten, që është?

Ne, të nënshkruarit, nuk mundemi të mbetemi bashkëpunëtorë të heshtur për këtë krim dhe kërkojmë lirimin e menjëhershëm të Kryepeshkopi Jovan i Ohrit!

06-12-FYROMs-Embassy-Washington

Ai dhe tufja i tij duhet të lihen rehat, Kryepeshkopata e Ohrit Ortodokse duhet t’i jepet e drejta për t’u regjistruar si një komunitet fetar dhe anëtarët e tij duhet të jepen përsëri pronat e tyre të konfiskuara – pa shantazhin papranueshme se lirimi i Kryepeshkopit Jovan është i kushtëzuar me i përhershëm i tij largohen nga IRJM! Shantazha te tilla nuk mund të tolerohen në botën e lirë, ku shteti FYROM pretendon se i takon! Nese fjalët janë të lirë, pse ata nuk japin të pretendimeve të tyre. Le të ndalojn ndjekjen,udhëruar nga shteti të Kryepeshkopit Jovanit dhe të gjithë këtë padrejtësi – në këtë moment!

Ne lusim Shkëlqesit juaja për të zbatuar të gjitha mjetet e mundshme menjëherë në mënyrë që ky të pushojë krim duke u kryer, një herë dhe për të gjithë, para ardhjes së Vitit të Ri. Bëni historinë e persekutimit fetar. Mjaft është mjaft, ‘herë ata janë një-Changin’‘. Dhe drejtësi për të gjithë!

https://secure.avaaz.org/el/petition/Joe_Biden_John_Kerry_Ban_Kimoon_Nikola_Gruevski_Gjorge_Ivanov_Free_Archbishop_Jovan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s